Shaikh Ayaz Poetry

Author Topic: Shaikh Ayaz Poetry  (Read 1597 times)

September 14, 2015, 03:48:30 PM
Read 1597 times

Waseem Jamali

 • ************
 • Information
 • A3 Grade
 • Administrator
 • Posts: 5095
  • View Profile
Shaikh Ayaz Poetry
« on: September 14, 2015, 03:48:30 PM »
Shaikh Ayaz Poetry
Sach Wado Dohari Aa - Shaikh Ayaz
~~!~~ Duwa By Shaikh Ayaz ~~!~~
Aj Be NeN Runa Hun Supnan Ji Moot Te - Shaikh Ayaz
GhaM Ja gHaNNa (By Shaikh Ayaz)
TunjY NainAN Jy Nasi RutuN jo Qasam (Shaikh Ayaz)
Yar Jai GotH Main (By: AMR Ayaz Shaikh)
Maro Akelra - Shaikh Ayaz
Tarso Maan Be Halan - Shaikh Ayaz
Aaoon Tuhanji Danhen Ahiyan - Shaikh Ayaz
Jhopri Bahraan Raat Janjhar | Shaikh Ayaz
Maranda Seen Par Murkanday - Shaikh Ayaz
 Wasando Rahando Aa To Wat Saari Raat - Shaikh Ayaz
Dor Prih Main - Shaikh Ayaz
Dohi Maan Dohi Ahiyaan - Shaikh Ayaz
Dilaa Waari Te Rakhi - Shaikh Ayaz
Wero Taar Wasay - Shaikh Ayaz
Sajo Dor Dil Jo - Ayaz Amar Shaikh
Anjaan Tatee Na Natee - Shaikh Ayaz
Gajra Paa Na Baahan Main | Shaikh Ayaz
Hawa Main Hugaa | Shaikh Ayaz
Roh Razi Kaje - Shaikh Ayaz
Mendi Pokh Na Khait Main - Shaikh Ayaz
Ke Ke Akhiyoon Opriyoon - Shaikh Ayaz
Aye Sindh - Shaikh Ayaz
Reti Mohanji Rilee - Shaikh Ayaz
Tehan Khe Hanj Na Khan - Shaikh Ayaz
Sindh Phasi Ghaat Te - Shaikh Ayaz
Hin Dil Joon Aasoon - Shaikh Ayaz
Bukhay Chatiyan Wange - Shaikh Ayaz
Aaeon Tuhanji Daanhen Aahiyan - Shaikh Ayaz
Haariyal Reto Rat - Shaikh Ayaz
Kaee Maanjhi Mariyaa - Shaikh Ayaz
Saar Samaaj Jaa - Shaikh Ayaz
Gorha Gaaray Rat Ja - Shaikh Ayaz
Jehan Te Chamke Chandni - Shaikh Ayaz
Surkiyon Jehan Khe Saah Main - Shaikh Ayaz
Relaa Tuhanje Rat Jaa - Shaikh Ayaz
Ubhray Udray Chand Day - Shaikh Ayaz
Dharti Totay Dhaang - Shaikh Ayaz
Puranay Pyaar Ja Pacha - Shaikh Ayaz
Naangar Nedhanko - Ayaz Amar Shaikh
Royan Saan Je Rahan Ha Supreen - Shaikh Ayaz
Khabar Nahe Te Ho Chho - Shaikh Ayaz
Nazar Nazar Main Sharab khana - Shaikh Ayaz
Akelo Chand Wayo Aa Marji - Ayaz Amar Shaikh
Muhanji Madh Khe Mero - Shaikh Ayaz
Aaoon Tuhanji Daahen Aahiyaan - Shaikh Ayaz
Puranay Pyaar Ja pachha - Shaikh Ayaz
Aaee Raat Umaas Jee - Shaikh Ayaz
Chand Payo Ubhray - Shaikh Ayaz
Dolah Mohanje Des Jaa | Shaikh Ayaz
Beroon Jaaganriyoon | Shaikh Ayaz
Muhanji Cholri | Shaikh Ayaz
Kero Kero Keh Kareen | Shaikh Ayaz
Laar Tuhanji Lagi | Shaikh Ayaz
Suhni Suhni Pahanji Saakh - Shaikh Ayaz
Chha Kaafi Na Aahay - Shaikh Ayaz
Chha rakhayo Aa Pyaar Main - Shaikh Ayaz
Man Ji Mukhri - Shaikh Ayaz
Ishq Na Jane Majboori - Shaikh Ayaz
Pakhan Maan Pukaroon - Shaikh Ayaz
Pahanjo Pan Malhaye Waya - Shaikh Ayaz
Tuhanje Man Main Muhanjo Dero - Shaikh Ayaz
Aj Te Thahokri thi lageen - Shaikh Ayaz
Sindh Bhali - Shaikh Ayaz
Hekalro Panchhi - Shaikh Ayaz
Ghaghar Ghaaghar Ghaat - Shaikh Ayaz
Manho Hindo Thi Wayo, Manho Musalman - Shaikh Ayaz
2 Char Lurk Harjo - Shaikh Ayaz
Bukh Wasay Thi - Shaikh Ayaz
Bukh Nisaha Hath - Shaikh Ayaz
Meenhan Shamshan Te Wasi Payo - Shaikh Ayaz
Sakhi Piya Khe Mileen Te - Shaikh Ayaz
Ishq Jo Josh - Shaikh Ayaz
Lahar Lahar Main Toon - Shaikh Ayaz
Relaa Tuhanje Rat Jaa - Shaikh Ayaz
Chand Payo Ubhray - Shaikh Ayaz
Pahanji Umar Ajayee Waee - Shaikh Ayaz
Aadhi Raat - Shaikh Ayaz
Kalh Laho Main Lal - Shaikh Ayaz
Maan Be Wan Aahiyaan - Shaikh Ayaz
 Pandh Na Khutno Aa - Shaikh Ayaz
Tho Sij Lahay Dhaakoon Main - Shaikh Ayaz
Sarmad Chha Tho Soche - Shaikh Ayaz
Kathi Mathaan Kandh - Shaikh Ayaz

DEO (By: Shaikh Ayaz)
QaiD Hasti Khy Kiyen Dahyan Maan (Shaikh Ayaz)
Aseen Nind Ja Nain Ahiyon Preen - Shaikh Ayaz
AkhRiyuN Jo PaL Lai Pooriyoon (By Shaikh Ayaz)
Sara Soor Salindiyun Yar By: Shaikh Ayaz
Saag Pahano Pali, Sindh Poe Bhi Bhali- Shaikh Ayaz
Wirhande Pahanje Watan Laee Thayas Rato Rat - Shaikh Ayaz
Sukal Sindho Kap Te Batilan Ji Perh - Shaikh Ayaz
 Raat Aae Waee, Toon Na Aain Kahi - Shaikh Ayaz
Gaa Raag Basant Jo Ragi Chhere Saaz - Shaikh Ayaz
Jhoopri Bahraan Raat Janjher Wagi - Shaikh Ayaz
Sitamgar Raat Kari JaN Sitaran khudkashi Kaee Aa - Shaikh Ayaz
Pohati Na Ka Pojaran Mandir Akela Thi Waya - Shaikh Ayaz
Aye Koom Budhaya The Qisa Kalh Moon Tokhe Takderan Ja - Shaikh Ayaz
Wanji Preen Khe Chaoo - Shaikh Ayaz
Sakhi Paya Khe Mileen Te Chaeenjaan - Shaikh Ayaz
Roan Saan Rahan Haa Je Supreen - Shaikh Ayaz
Door Theenda Wanjan Roz Jogira - Shaikh Ayaz
Prih Ja Panchi Haari Thakji Paya Han - Shaikh Ayaz
Shaikh Ayaz....
Ishq asan wat - Shaikh Ayaz
Monkhe Panchi Pyaara Huwa - Shaikh Ayaz
Akhyoon Aashqan Joon Unjayal Unjayal - Shaikh Ayaz
Shaikh Ayaz
Akhyoon Aashqan Joon Unjayal Unjayal - Shaikh Ayaz
Gulaban Je Sog Mariyo - Shaikh Ayaz
Mol Mohabbaten Joon Mazharoon - Shaikh Ayaz
Sa Aazadi Kean Endi Aa - Shaikh Ayaz
Shaheed Khawaban Ji Turbatan Te Duwa ja Deya Kinhen Na Bariya - Shaikh Ayaz
He Neel Kanwal Be Te Dohi Aa - Shaikh Ayaz
Keen Jareendi Jaamra - Shaikh Ayaz
Toon Galh Kareen Tho Zulfan Ji - Shaikh Ayaz

Dhari Chha Chha Dan Kare Wai - Shaikh Ayaz
Je Pahanja Noor Nichore Waya - Shaikh Ayaz
Hee des sajo phasaen tha - Shaikh Ayaz
Roh Nikto Jism Thiyo Azad - Shaikh Ayaz
 Chhahe Bishat - Shaikh Ayaz
Aadhi Je Aakaas Khe - Shaikh Ayaz
Bhoon Samaye Loon Main - Shaikh Ayaz
Sir Te Sanjhi Sanwari - Shaikh Ayaz
Deeya Manjh Dahar - Shaikh Ayaz
 Jaag Be Tuhanje Tee Saan - Shaikh Ayaz
Arhi Sarhi Jindri - Shaikh Ayaz
Raas Na Aayoon - Shaikh Ayaz
 Lakh Likhno Aahay - Shaikh Ayaz
 
Wanji Preen Khe Chaoo - Shaikh Ayaz
Tarso Maan Be Halaan - Shaikh Ayaz
Relaa Tuhanje Rat Jaa - Shaikh Ayaz
Sindh Poe Be Bhali - Shaikh Ayaz
Puranay Pyaar Jaa Pachha - Shaikh Ayaz
Gaghar Gaghar Ghaat - Shaikh Ayaz
Dil Khaan Nahay Dor - Shaikh Ayaz« Last Edit: September 14, 2015, 04:40:08 PM by Waseem Jamali »

love you

September 14, 2015, 04:39:42 PM
Reply #1

Waseem Jamali

 • ************
 • Information
 • A3 Grade
 • Administrator
 • Posts: 5095
  • View Profile
Re: Shaikh Ayaz Poetry
« Reply #1 on: September 14, 2015, 04:39:42 PM »
Deeyaa Mohanji Daat Jaa - Ayaz Shaikh
Moor Na Ghurjay - Shaikh Ayaz
Kaati Mathaa Kandh Poe Be Nara Neehan Ja - Shaikh Ayaz
He Shahar Be Jehro Babul Aa - Shaikh Ayaz
Suhni Tokhe Seer Main - Shaikh Ayaz
Lahande Sij Main - Shaikh Ayaz
Kaaroonjhar Main Kokra - Shaikh Ayaz
Dharti Te Ko Desra - Shaikh Ayaz
Parte Tuhanja Pair - Shaikh Ayaz
Chham Chham Karay - Shaikh Ayaz
Kaari Kajli - Shaikh Ayaz
Tuhanje Pyar Je Baray - Shaikh Ayaz
Oh Pardesi - Shaikh Ayaz
Maan Na Rugo - Shaikh Ayaz
Mohanji Sindh Jaan - Amar Ayaz Shaikh
Aj Te Thahokri Thi Lageen - Shaikh Ayaz
Khuda Jo Ghar - Shaikh Ayaz
Ayo Aahen Duniya Je La - Shaikh Ayaz
ketra na sabz baagh dekhariya - shaikh ayaz
Muhanji Shayari Sindh Je Laye - Ayaz Shaikh
Gulra Roz Channan Tha - Shaikh Ayaz
Mohanjo Man Makli - Amar Ayaz Shaikh
Pukar Ahiyan Maan - Ayaz Shaikh
Awhan De Achon Tha Pya - Shaikh Ayaz
Khuda Je Ghhujh Mai - Shaikh Ayaz
Tuhanje Karan Chha Na Chhadiyo - Shaikh Ayaz
Muhanjo Sah Samud - Ayaz Shaikh
Toon Achi Waee Aaheen - Shaikh Ayaz
Kavi Ji kathaa - Amar Ayaz Shaikh
Saardharo Mandir - Ayaz Amar Shaikh
Mazhab Mohanjo Manhpo - Shaikh Ayaz
Maan Dohi - Shaikh Ayaz
Sahando Kair Mayaar - Shaikh Ayaz
Je Haan Na Haareen Kohariyal - Shaikh Ayaz
Ke Ke Akhiyon Opriyon - Shaikh Ayaz
Mohanja Preen Oh Banwara - Shaikh Ayaz
Raat Aaye Waee - Shaikh Ayaz
Har Karwaan Puth Te Chhade - Shaikh Ayaz
Hea Hea Koonj Na Maar - Shaikh Ayaz
Tanbore Je Taran Main - Shaikh Ayaz
Qaid Hasti Khe - Shaikh Ayaz
Jag Saan Nato Tor - Shaikh Ayaz
Pareshaan Kadahen Kadahen - Shaikh Ayaz
Bukh Na Janay Bas - Shaikh Ayaz
Payo Pukaray Thar Khe Daaray - Shaikh Ayaz
Chondiyo Aahay Thar - Shaikh Ayaz
Thi Koyal Kookay - Thar - Shaikh Ayaz
Wanji Preen Khe Chao - Shaikh Ayaz
Aj Na Kandi Wan Mathaan - Shaikh Ayaz
Mataan Bhaaeen Toon - Shaikh Ayaz
Aj Ko Ujoro Sij Ubhar - Shaikh Ayaz
 Aye Sindhu - Shaikh Ayaz
Tho Sij Lahay - Shaikh Ayaz
thi baah baray bhar saan - Shaikh Ayaz
Sij Kine Nikte - Shaikh Ayaz
Tarpe Thi Tahzeeb Anjaan - Shaikh Ayaz
Manho Manjh Miron - Shaikh Ayaz
Alaye Wari Raat Endi Na Endi - Shaikh Ayaz
Haya Ji Laali - Shaikh Ayaz
Galh Aa Insaan Main - Shaikh Ayaz
Jeejal Muhanjo Jeero - Shaikh Ayaz
Baak Phuti Je Banwara - Shaikh Ayaz
Ganghor Sagar - Shaikh Ayaz
Kanban Wariyoon Koh - Shaikh Ayaz
Kook Koyal Karay - Shaikh Ayaz
Ghar Ghar Jot Jalaee | Shaikh Ayaz
Ghaat Paray Aahay | Shaikh Ayaz
Udri Udari Thakji Pawandain - Shaikh Ayaz
Jaag Bhittai Ghot - Shaikh Ayaz
Mon Dharti Tuhanja - Shaikh Ayaz
Ala Maan Udri Wendo Sayeen - Shaikh Ayaz
Thi Maak Wasay Mekhanay Te - Shaikh Ayaz
Chap Chumiyan Khe Goliyan Tha - Shaikh Ayaz
Kehan keen chayo Kehan keen - Shaikh Ayaz
Sindh Desh Ji Dharti - Shaikh Ayaz
Yaad Mazi Kaje - Shaikh Ayaz
Bi Khabar Nahay - Shaikh Ayaz
Akh Na Sari Raat Jhapki - Shaikh Ayaz
Khabar Nahe Te Chho Ahay - Shaikh Ayaz
Sindh Poe Be Bhali - Shaikh Ayaz
Moon Tadahen Be Jato Huyo - Shaikh Ayaz

« Last Edit: September 14, 2015, 04:46:53 PM by Waseem Jamali »

love you

September 16, 2015, 01:12:45 AM
Reply #2

Waseem Jamali

 • ************
 • Information
 • A3 Grade
 • Administrator
 • Posts: 5095
  • View Profile
Re: Shaikh Ayaz Poetry
« Reply #2 on: September 16, 2015, 01:12:45 AM »
 :-D

love you

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40